Deratizace Brno - hubení hlodavců

Deratizace pro Brno - hubíme všechny nežádoucí hlodavce


Deratizace hlodavců
 • Deratizace - hubení myší

 • Deratizace - hubení krys

 • Deratizace - hubení potkanů

 • Deratizace - kanalizační sítě

 • Deratizace - bytových domů, sklepů, půdy

 • Deratizace - nemocnice, prodejny, sklady

Deratizace je soubor opatření, směřujících k vyhubení, nebo potlačení výskytu škodlivých a epidemiologicky významných hlodavců. Deratizace hlodavců se zabývá i zamezením a jejich pronikáním do objektů, budov a bytových domů. Přímé ohrožení zdraví, vyplývající z přítomnosti a výskytu myší, potkanů a krys je zcela reálné. Tyto druhy přenáší původce onemocnění a infekcí, kterými jsou například mor, tyf, leptospiróz a Weilova žloutenka.

Dezinsekce Brno - hubení hmyzu

Dezinsekce pro Brno - hubíme všechen nežádoucí hmyz


Dezinsekce hubení hmyzu
 • Dezinsekce - hubení štěnic

 • Dezinsekce - hubení vos

 • Dezinsekce - hubení mravenců a faraonů

 • Dezinsekce - hubení švábů a rusů

 • Dezinsekce - hubení much

 • Dezinsekce - hubení blech

Dezinsekce je soubor prostředků a metod k hubení členovců (hmyzu a roztočů), kteří přenášejí choroboplodné zárodky a infekce. Obtěžují člověka, zvířata a způsobují hospodářské škody na potravinách.

Dezinfekce - ničení mikroorganismů

Dezinfekce - DDD ničíme všechny nežádoucí mikroorganismy


Dezinfekce ničení mikroorganismů
 • Dezinfekce plísní

 • Dezinfekce virů

 • Dezinfekce bakterií

 • Dezinfekce při karanténách

 • Dezinfekce bytů po zemřelých

 • Dezinfekce sociálních zařízení

Dezinfekce je soubor postupů a opatření, směřujících k zamezení výskytu a zneškodnění choroboplodných zárodků a škodlivých mikroorganizmů, např. plísní, bakterií a virů.