Deratizace:Sinep - deratizace-hubení hlodavců


Deratizace je soubor opatření směřující k hubení nebo omezení výskytu škodlivých hlodavců (myši, potkani, krysy), kteří přenáší celou škálu infekčních onemocnění např. Weilovu žloutenku, tularemii, listeriózu, sodoku, pneumocistózu, salmonelu, mor a tyf.

Ochranná deratizace se řídí zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, směřující k ochraně zdraví fyzických osob a zvířat před původci a přenašeči infekčních onemocněni a škodlivými, epidemiologicky významnými hlodavci.

Deratizační zákrok se skládá z:

1) průzkumných prací - zjištění druhu hlodavců a stupně zamoření dle trusu, volby vhodné nástrahy vzhledem k povaze a prostoru, odstranění příčin vniknutí hlodavců do objektu
2) vlastního hubení - kladení nástrah v deratizačních staničkách tak, aby se zamezilo nežádoucího pozření necílenými živočichy, každá deratizační stanička je opatřena výstražným upozorněním o povaze nástrahy
3) kontrolních prací - vizuální kontrola úbytku položených nástrah, doplnění spotřebovaného biocidu, výměna poškozených staniček, odklizení uhynulých těl hlodavců

myš krysa potkan